Kiedy warto skorzystać z usługi monitoringu kanalizacji?

System kanalizacyjny pozwala na sprawne przesyłanie nieczystości płynnych, a nierzadko także wody opadowej. Wszelkie zakłócenia w jego działaniu mogą być kłopotliwe, ponieważ wiążą się z ryzykiem skażenia wód gruntowych i gleby, a także wysokimi kosztami usuwania skutków takich zdarzeń. Choć łatwo można poradzić sobie z powstającymi zatorami, stosując odpowiednią technologię udrażniania rur, to lepszym rozwiązaniem okaże się przeciwdziałanie sytuacjom, w których może dojść do większej czy mniejszej usterki. Sposobem na działania profilaktyczne jest stosowanie monitoringu kanalizacji. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

 

Dlaczego monitoring kanalizacji będzie przydatny?

System kanalizacyjny jest wrażliwy na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Szczególnym zagrożeniem okażą się mogące w nim powstawać zatory. Zwykle ich przyczyną są dostające się do odpływów ciała stałe różnego rodzaju – np. resztki organiczne, takie jak liści i igły czy gałęzie. Problemem są też substancje mineralne – wypłukiwany przez wodę piach bądź żwir, a także wrzucane pozostałości materiałów budowlanych. Do gromadzenia się osadów i w efekcie tworzenia się blokad przyczyniają się folie, tkaniny lub osadzające się na ściankach rur tłuszcze. W grę wchodzą mechaniczne uszkodzenia kanałów np. wskutek wysokich drgań, nadmiernego nacisku lub wad materiałowych użytych komponentów. Niebezpieczeństwem są też przerastające korzenie roślin, które mogą prowadzić do pękania rurociągów.

 

Jak nadzorować stan kanałów?

Metodą monitorowania stanu infrastruktury kanalizacyjnej jest zwracanie uwagi na swobodę przepływu nieczystości. Najlepszym sposobem na przeciwdziałanie problemom będzie używanie kamer inspekcyjnych, które pokazują, jak wygląda rurociąg, a także dają możliwość dokładnego zlokalizowania miejsca uszkodzenia bądź niezbędnej interwencji. W zależności od sytuacji mogą one być przemieszczane na różne odległości. Alternatywą są przeglądy newralgicznych punktów systemu, wykonywane osobiście przez pracowników firmy zajmującej się dbaniem o kanalizację na danym terenie.