Co przyczynia się do zatykania rur kanalizacyjnych?

Zatory w rurach kanalizacyjnych to problem, który może spotkać każdego z nas. Usuwanie takiej uciążliwości często wiąże się z koniecznością sporych nakładów finansowych oraz koniecznością interwencji fachowców. Warto zatem poznać przyczyny powstawania zatorów w rurach kanalizacyjnych oraz sposoby, jak im zapobiegać.

 

Błędy w projektowaniu i montażu instalacji – częste przyczyny zatkania kanalizacji

Jednym z kluczowych czynników sprzyjających powstawaniu zatorów są błędy popełniane na etapie projektowania i montażu instalacji kanalizacyjnych. Niewłaściwie dobrana średnica rur, błędy w obliczeniach spadków czy nieprawidłowe położenie studzienek rewizyjnych mogą prowadzić do gromadzenia się osadów oraz napływu tłuszczu do systemu. Niewłaściwe łączenie rur o różnej średnicy czy stosowanie nieodpowiednich materiałów może sprawić, że instalacja nie będzie działać prawidłowo. Dlatego tak ważne jest powierzenie prac projektowych oraz instalacji systemu kanalizacji doświadczonym fachowcom.

 

Inne przyczyny powstawania zatorów w rurach kanalizacyjnych

Częstym powodem powstawania zatorów w rurach kanalizacyjnych są niewłaściwe nawyki użytkowników. Wylewanie do zlewu resztek jedzenia, tłuszczu czy olejów może prowadzić do zatkania rur, gdyż te substancje gęstnieją i zastygają, tworząc trudne do usunięcia zatory. Podobnie jest w przypadku wyrzucania do toalety przedmiotów, które nie rozpuszczają się w wodzie – np. chusteczki higieniczne czy patyczki higieniczne. By zapobiec tego typu problemom, warto używać odpowiednich sit czy filtrów w zlewach oraz dbać o regularne przeprowadzanie czyszczenia rur. Naturalne przyczyny powstawania zatorów w rurach kanalizacyjnych to osadzający się kamień oraz rosnące korzenie drzew. Kamień powstaje na skutek oddziaływania wody na rury, szczególnie jeśli woda jest twarda. Osadzający się kamień może prowadzić do zmniejszenia średnicy rur, co z kolei powoduje powstawanie zatorów.